AIDA Affirmative Integrated Energy Design Action
Learn more about AIDA's main results
EnglishFrenchGermanSpanishCatalonGreekItalianHungarian

SOBRE AIDA

El projecte AIDA pretén accelerar l'entrada al mercat dels edificis de balanç energètic nul (NZEB). És a dir, edificis energèticament eficients i l'ús de fonts d'energia renovables, dos punts rellevants al programa de treball de l’ IEE2011.
Actualment hi ha una manca d'accions intenses per difondre els coneixements sobre NZEB. És evident que la ciutadania estarà millor preparada i més disposada a adoptar els criteris NZEB si el seu municipi proporciona un exemple donant-los accés directe a experimentar un edifici d’aquestes característiques. La sensibilització cap als NZEB entre les autoritats locals i planificadors de construcció esdevé un factor clau. Els beneficiaris d’aquest projecte són principalment ajuntaments, com a agents clau de la demanda, i professionals de la construcció, per la banda de l’oferta.
AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col·lectius, incloent visites tècniques a edificis innovadors, mostra de bones pràctiques, presentació d’eines d’ajuda, suport actiu als municipis i estreta cooperació amb els actors clau.