AIDA Affirmative Integrated Energy Design Action
Learn more about AIDA's main results
EnglishFrenchGermanSpanishCatalonGreekItalianHungarian

IMPACTE

El projecte AIDA té com a objectiu augmentar el nombre d'edificis de consum quasi zero, els professionals del sector de la construcció capacitats per realitzar un procés de disseny energètic integrat i la quantitat de municipis motivats a construir o rehabilitar edificis a nivells de nZEB. Fruit d'aquesta feina, s'han aconseguit els següents resultats:

  • Augmentar la visibilitat de municipis, autoritats locals i professionals de la construcció (com arquitectes, constructors, etc.) pioners en incentivar l'augment dels edificis de consum quasi zero (nous o rehabilitacions). A través de les 86 visites tècniques, als més de 3.200 participants, AIDA va oferir accions adaptades, tals com mostrar casos d'èxit en funcionament a fi de millorar l'aprenentatge, presentar softwares innovadors per disseny i recolçar activament als qui eren representants municipals.
  • El concepte de disseny energètic integrat (IED) resulta imprescindible per assegurar una implantació exitosa dels nZEBs a través de la participicació dels diferents professionals en l'assoliment dels requisits d'eficiència energètica. Aquest desenvolupament ha estat iniciat als 26 municipis de l'entorn d'AIDA, partint de la promoció d'edificis nZEB en els plans d'acció per l'energia sostenible (PAES) o altre tipus similar de fulls de ruta municipals i amb la finalitat de difondre els nZEBs entre les regions europees. A més, AIDA va recolçar a 28 municipis en l'elaboració de plecs de licitacions i estudis de viabilitat de nZEBs per arribar a adoptar el procés de IED i els nZEBs de forma generalitzada en els municipis.
  • Un dels objectius de AIDA es el de capacitar els professionals de la construcció en el disseny energètic integrat i els edificis de consum quasi zero. Una de les eines presentades en els seminaris va ser gEnergy, desenvolupada i creada per GreenspaceLive, startup i soci d'AIDA. gEnergy és una poderosa eina de modelatge d'informació per a construccions - Building Information Modelling (BIM) que utilitza el motor de càlcul de EnergyPlus. Més de 1.600 professionals de la construcció van utilitzar aquest programari on-line de disseny energètic Integrat a través d'AIDA. D'altra banda, l'eina francesa www.ecorenover.org, desenvolupada durant el projecte, permet avaluar l'impacte econòmic dels nZEBs.
  • Els municipis i professionals de la construcció participants d'AIDA han permès destinar una inversió total de 71,6 milions d'euros als nZEBs que provocarà 171 tep/any de producció d'energia renovable (2 GWh/a), 486 tep/any d'estalvi d'energia primària (5,6 GWh/a) i un estalvi de 1.482 tones en emissions de CO2 equivalents.
  • Els punts de contacte de municipis i professionals de la construcció juguen un paper important tant a nivell local, nacional com internacional que permet accelerar l'asimilació per part del mercat dels nZEBs a Europa y proporcionar-los-hi tota la informació i suport necessari. Els punts de contacte informen sobre fulls de ruta, plecs de licitacions, visites tècniques, eines per a l'adopció dels nZEBs i financiació de projectes nZEB. Continuant amb el que AIDA ofereix, 20 organitzacions nacionals i 3 internacionals han firmat l'anomenat "Memoràndum d'Entensa", indicant que ells estan disposats a establir-se com a punt de contacte d'AIDA.