AIDA Affirmative Integrated Energy Design Action
Learn more about AIDA's main results
EnglishFrenchGermanSpanishCatalonGreekItalianHungarian

Elért eredmények

Az AIDA projekt célja a közel nulla energia felhasználású épületeknek (nZEB), az integrált energiatervezésről szóló oktatásban részesült építésügyi szakembereknek és azon önkormányzatok számának növelése, amelyek nZEB épületek építésébe vagy ezzel egyenértékű szintre történő épület felújításokba kezdenek. A projekt eredményeit az alábbiakban összegezzük:

  • Az nZEB megközelítést már alkalmazó épületek szélesebb körben való népszerűsítése a helyi önkormányzatok valamint az építész szakma képviselői között számos újabb hasonló típusú beruházást (új épületek és felújítottak egyaránt) eredményezett. A megrendezésre került 86 épületlátogatás során az AIDA projekt sikerrel valósította meg a különböző célcsoportjaira szabott tevékenységeit - pl a működő sikertörténetek és a már meglévő tervező szoftverek bemutatását valamint az önkormányzatok aktív támogatását és a legfőbb piaci szereplőkkel történő szoros együttműködést - az ezekre a rendezvényekre ellátogató több mint 3200 résztvevő számára.
  • Az Integrált Energetikai Tervezés (Integrated Energy Design (IED)) elméletének alkalmazása kulcsfontosságú tényező a közel nulla nettó energiájú épületek sikeres kivitelezése során. Az AIDA keretében 26 európai önkormányzatnál indítottunk az IED-n alapuló fejlesztési terveket melyek az első lépcsőfokai a közel nulla nettó energiájú épületek népszerűsítésének a helyi szintű, fenntartható energiagazdálkodási akciótervekben (SEAP). Ezen felül az AIDA tevékenysége 28 önkormányzat esetében segítette nZEB célú tenderek illetve megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését, melynek eredményeképp az IED metodikája valamint az nZEB koncepció az önkormányzati beruházások széles körében került alkalmazásra.
  • A projekt egyik fontos törekvése volt az építész szakma ismereteinek bővítése az IED valamint az nZEB témakörében. A workshop-ok keretében bemutatásra került a skóciai székhelyű greenspaceLIVE által fejlesztett felhő alapú gEnergy, mely egy hatékony épület információs modellező program mely az EnergyPlus platformot használja. A projekt során több mint 1600 építészeti szakember próbálta ki vagy alkalmazta ezt az online IED programot. A projekt folyamán került kifejlesztésre a francia ECORENOVER program is (www.ecorenover.org ) mely a közel nulla nettó energiájú épületek gazdasági/gazdaságossági hatásának a felmérésre szolgál.
  • Az AIDA projektben résztvevő önkormányzatok és építészeti szakemberek összesen 71,6 millió Eurót fektettek be/költöttek közel nulla nettó energiájú épületekre, melynek következtében 171 toe/év (2GWh/év) megújuló energia termelése, 486 toe/év (5,6 GWh/év) primer energia megtakarítása illetve 1482 tonna CO2 ekvivalens kibocsátás csökkenése valósult meg.
  • Az AIDA kapcsolattartó pontok kiemelt szereppel bírnak helyi, nemzeti és esetenként nemzetközi szinten is a közel nulla nettó energiájú épületek piacra lépésének elősegítésében Európa-szerte azáltal, hogy a projekt célcsoportjai számára releváns információval és szakmai támogatással szolgálnak. Ezek a kapcsolattartó pontok terjesztik az információt különféle energiahatékonysági útitervekről, pályázatokról, tenderekről, épületbejárásokról az nZEB-ek megvalósítását segítő különféle program csomagokról és egyéb eszközökről valamint segítenek az nZEB projektek kivitelezéséhez pénzügyi forrásokat találni. Húsz nemzeti szintű illetve 3 nemzetközi szervezet írt alá a projekt partnerekkel együttműködési megállapodást, melyben kijelentik, hogy szeretnének a későbbiekben az AIDA kapcsolattartó pontjaként is funkcionálni, tovább biztosítva az AIDA projekt által kínált tevékenységeket.