AIDA Affirmative Integrated Energy Design Action
Learn more about AIDA's main results
EnglishFrenchGermanSpanishCatalonGreekItalianHungarian

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’AIDA és una àmplia adopció dels nZEB per part del mercat, reduïnt el consum d’energia i les emissions de carboni, els quals són factors importants per assolir els objectius de 2020. En aquest context es poden assumir dues hipòtesis:
  1. Els nZEB esdevindran una tendència dominant a Europa abans del 2020, si els principals interessats i el públic estan ben informats i tots dos consideren la construcció sostenible com una qüestió clau.
  2. L'ús generalitzat de les tecnologies de construcció sostenible es pot accelerar mitjançant la creació de llavors locals com a punt de partida per a la difusió de la tecnologia a tot Europa. Aquestes llavors, creades pels municipis, són l’inici per a un aprenentatge de les millors pràctiques mitjançant l'intercanvi comú de coneixements i la cooperació transnacional, fins i tot més enllà de la durada del projecte.
Els objectius d’AIDA s'aconseguiran mitjançant la participació activa dels principals actors: associacions de municipis i arquitectes. AIDA té un benefici notable per al públic objectiu i contribueix de manera significativa als objectius de l'Estratègia Europa 2020 cap a un futur sostenible.